top of page

"Social Fair Transport"

De kilometerheffing sinds 01/04/2016

De kostprijs van het algemeen nationaal vervoer zal gemiddeld met 7,94 procent stijgen door de invoering van de kilometerheffing. Dit heeft het Instituut Wegtransport en Logistiek België (ITLB) berekend volgens Febetra, de Federatie van Belgische Transporteurs. Vanaf 1 april 2016 gaat de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton van start in de drie gewesten. In Brussel zou de impact volgens het ITLB nog hoger liggen.

Over de financiële impact van de kilometerheffing is al heel wat inkt gevloeid. Het Instituut Wegtransport en Logistiek België (ITLB) berekende de impact ervan op de kostprijs van een transport op basis van de officiële tarieven. In Brussel valt de impact nog hoger (gemiddeld plus 12,4%) uit dan in Vlaanderen en Wallonië omdat de heffing in het Brusselse gewest voor alle wegen zal gelden.

Door de "uiterst krappe" winstmarges in de transportsector zullen vervoerders geen andere keuze hebben dan de meerkost door te rekenen aan de klant, zegt Febetra. "Uiteindelijk zal de consument de rekening betalen." De federatie wijst er verder op dat Satellic, de uitbater van het systeem, vervoerders verplicht de tol te betalen via kredietkaarten of tankkaarten, "wat ook tot meer kosten leidt". Febetra vraagt dan ook dat Satellic dringend werk maakt van de mogelijkheid tot rechtstreekse betaling.

Met de kilometerheffing willen Vlaanderen, Brussel en Wallonië buitenlandse vrachtwagens mee laten betalen voor het gebruik, het onderhoud en de uitbouw van onze wegen. Volgens Febetra is het enkel "een fiscale maatregel zonder enig effect op de mobiliteit, waar alleen de gewesten en Satellic beter van worden".

 

HEEFT U VRAGEN IVM MET DE KILOMETERHEFFING AARZEL DAN ZEKER NIET OM ONS TE CONTACTEREN. WIJ PASSEN MOMENTEEL ONZE PRIJSLIJST AAN DIE ZAL INGAAN VANAF 01/04/2016 EN PROBEREN DE EXTRA KOSTEN ZOVEEL MOGELIJK TE BEPERKEN VOOR ONZE KLANTEN.

 

DANKZIJ ONZE EURO 6 WAGENS MOETEN WE ENKEL REKENING HOUDEN MET HET GOEDKOOPSTE TARIEF INZAKE KILOMETERHEFFING.

------------------------------------------------------------------------------------------------

BRIEF FEBETRA

MEDEDELING AAN OPDRACHTGEVERS/KLANTEN TRANSPORTSECTOR

Invoering van een kilometerheffing in België vanaf 1 april 2016: Impact op de transportkosten.

 

Zoals u wellicht heeft vernomen hebben de drie Gewesten de nodige stappen ondernomen om een kilometerheffing in te voeren voor het gebruik van wegen en autosnelwegen vanaf 1 april 2016. Sinds de zomer 2015 zijn de meeste modaliteiten van deze kilometerheffing bekend. Ook de tarieven staan vast en het is duidelijk dat de impact op de kostprijs van een transport groot zal zijn.

Het lijkt ons toch belangrijk om u nu reeds te verwittigen dat de invoering van deze kilometerheffing de vervoerders zal noodzaken hun transportprijzen te verhogen.

Het Instituut Wegtransport en Logistiek België (ITLB) heeft op basis van deze officiële tarieven berekend hoeveel de impact op de kostprijs van een transport zal zijn. Afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie, het type transport en de gemiddelde afstand kunnen deze percentages nog hoger liggen. In deze berekeningen werd er reeds rekening gehouden met het verdwijnen van het eurovignet in uitsluitend België en met een daling van de verkeersbelasting. Het spreekt voor zich dat de vervoerder geen andere keuze heeft dan deze aanzienlijke meerkost integraal door te rekenen. Wij hopen op uw begrip te mogen rekenen.

bottom of page